Atatürk Bulvarı No: 193 ASO Kule 7.Kat Kavaklıdere/ ANKARA

Kurumsal

Anasayfa » Kurumsal

MAKFED

Makine sektöründe ortak akılla stratejik kararlar alınması ve bu kararlar doğrultusunda çalışmaların daha verimli yapılmasını sağlamak üzere, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerek birbiri ile ve gerekse kamuoyu ve bakanlıklarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından 2007 yılı başından itibaren çalışmalara başlanmış olup, bu çalışmaların sonucunda, “Makine Sanayi Sektör Platformu” projesi hayata geçirilmiştir.

Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) destekleriyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, zaman içinde sayıları 37’e ulaşan dernek, birlik ve odadan müteşekkil üyesi ile düşünsel bir platformdan öte, bir federasyonun üstlenebileceği birçok görevi yürütmüş ve sektörün ortak bir dile ve kültüre kavuşmasına önemli katkı sağlamıştır. 7 yıllık geçmişinde, sektörü yurt içindeki birçok zeminde temsil etmiş bulunan MSSP, ortak sorunlar ve çözümleri üzerine yaptığı çalışmalarla kamu nezdinde önemli bir muhatap olmuş, sektörel stratejilerin hazırlanmasında üyeleri ile birlikte topyekün görevler üstlenmiştir.

Platformun resmi bir yapıya bürünmesini teminen, makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, 22 Kasım 2014 tarihinde attıkları imzaların ardından, 28 Kasım 2014 tarihinde İl Dernekler Müdürlüğüne yapılan resmi başvuruyla MAKFED ’i kurmuştur. Böylece, tabandan başlayan örgütlenme hamlesi zirveye ulaştırılmıştır. Zaman içinde de 18 asil üye ve 3 gözlemci üyeyle Makfed faaliyetlerine devam etmektedir.

Amaç

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun amacı, Türk Makina İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Makina Sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak :

  • Üye Dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,
  • Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak,
  • Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Vizyon ve Misyon

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun vizyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak’’tır.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun misyonu “ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak’’tır.

 

MAKFED AKDEMİ

Vizyonumuz

Hizmetlerimizde öğrenme ve gelişim aşamasında her zaman referans noktası olmak.

Misyonumuz

Hizmet alanlarımızda fikir üretmek, yaymak, geliştirmek ve ilham vermek.

İlkelerimiz

* Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık,
* Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik,
* Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,
* Sektörlerin güçlendirilmesi adına işletme – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık,
* Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk,
* Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti,
* Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma.